Category Archive for "TIN TỨC"

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2014

April 7, 2015
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2014. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2014

Read More

Kiểm toán AASCS công bố báo cáo minh bạch năm 2013

February 11, 2015
thaidoan

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố bản BÁO CÁO MINH BẠCH 2013. File đính kèm : BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2013

Read More

10 sự kiện nổi bật trong năm 2014 của hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

1. Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam năm 2014 tiếp tục phát triển, mặc dù tình hình kinh tế trong nước đã có những khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài…

Read More

Báo cáo về chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty dành cho Việt Nam

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

Được sự giới thiệu của Ngân hàng thế giới (WB), chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý độc giả Báo cáo về chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty dành cho Việt Nam. Báo cáo này…

Read More

Bộ Tài chính họp hội đồng thẩm định 10 chuẩn mực (kiểm toán) đợt 2

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

Thực hiện Kế hoạch soạn thảo 10 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 2 theo ủy quyền của Bộ Tài chính, từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện…

Read More