TUYỂN DỤNG

Home TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Kiểm toán.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: 01 – 02 Nam

 • Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối

      II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

      II. TIỀN LƯƠNG: Thỏa thuận

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/09/2019, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh.

*    Không tiếp qua điện thoại

                                                                                                                                                                                                                   HCM, Ngày 05 tháng 8  năm 2019

                                                                                                                                                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 PHÙNG NGỌC TOÀN

 


 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
(AASCS) tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Kiểm toán.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: 01 – 02 Nam

 • Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối

      II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

      II. TIỀN LƯƠNG: Thỏa thuận

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 31/11/2018, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh.

*    Không tiếp qua điện thoại


 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP

 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tuyển dụng Sinh viên thực tập chuyên ngành Kiểm toán.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: Nam/nữ

 • Sinh viên năm 3, 4 Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt.

      II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin thực tập việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/12/2018, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh.

*    Không tiếp qua điện thoại