TUYỂN DỤNG

Home TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP

             Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tuyển dụng Sinh viên thực tập chuyên ngành Kiểm toán.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: Nam/nữ

 • Sinh viên năm 3, 4 Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt.

      II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin thực tập việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/07/2018, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh.

*    Không tiếp qua điện thoại

 


 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

             Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Kiểm toán.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: 01 – 02 người nam hoặc nữ

 • Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối
 • Ưu tiên có kinh nghiệm

      II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

       III. TIỀN LƯƠNG: Thỏa thuận
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 15/7/2018, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh.

*    Không tiếp qua điện thoại

 


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

            Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Kế toán.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: 01 Nữ

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chính quy chuyên ngành kế toán ( ưu tiên Đại học).
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối
 • Ưu tiên có kinh nghiệm 01 hoặc 02 năm

      II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

      III. TIỀN LƯƠNG: Thỏa thuận

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/01/2018, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS),

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh.


 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP

             Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tuyển dụng Sinh viên thực tập chuyên ngành Kiểm toán.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: Nam/nữ

 • Sinh viên năm 3, 4 Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt.

      II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin thực tập việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/12/2017, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh.

*    Không tiếp qua điện thoại

 


 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

            Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tuyển dụng nhân viên chuyên ngành xây dựng – cầu đường.

      I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chính quy chuyên ngành xây dựng – cầu đường ( ưu tiên Đại học).
 • Trình độ B tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối
 • Ưu tiên có kinh nghiệm 02 năm

       II. HỒ SƠ GỒM:

 • Đơn xin việc (viết tay).
 • Bảng điểm
 • Lý lịch cá nhân (có công chứng).
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).
 • 2 ảnh (4×6).

       III. TIỀN LƯƠNG: Thỏa thuận

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/12/2017, tại phòng Hành chính – Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS),

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao Quận 01, TP Hồ Chí Minh hoặc liên hệ trực tiếp với Cô Kim Ngọc: 0913 122 958