AASCS công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4

AASCS Co.,Ltd
Comments Off on AASCS công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4

Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4 ngày 02/02/2018 do Bộ Tài chính cấp.

Nội dung điều chỉnh:
Tổng Giám đốc: ông Phùng Ngọc Toàn – Năm sinh: 1971 – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0335-2018-142-1 cấp ngày 05/10/2017.

File đính kèm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 4