Tài liệu lớp cập nhật kiến thức năm 2015 – Chế độ kế toán doanh nghiệp

thaidoan
Comments Off on Tài liệu lớp cập nhật kiến thức năm 2015 – Chế độ kế toán doanh nghiệp

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)  trân trọng gửi đến quý khách hàng Tài liệu lớp cập nhật kiến thức năm 2015 – Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014).

File đính kèm : TẢI VỀ TẠI ĐÂY