Posts Tagged "độc lập"

10 sự kiện nổi bật trong năm 2014 của hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

1. Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam năm 2014 tiếp tục phát triển, mặc dù tình hình kinh tế trong nước đã có những khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài…

Read More