Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) trân trọng công bố:

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh lần thứ 6 do Bộ Tài chính cấp ngày 25/08/2022.

– Báo cáo minh bạch năm 2021 bản cập nhật: sau khi Thông báo cho Bộ Tài chính và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vui lòng xem các file đính kèm.

+ BAO CAO MINH BACH 2021 (Bản cập nhật)

+ GIAY CHUNG NHAN DU DIEU KIEN KINH DOANH DICH VU KIEM TOAN (L6-2022)

Bài Viết Liên Quan

Related Posts

AASCS

Contact Us

Let the AASCS consulting team support you at any time !

AASCS

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy để đội ngũ tư vấn AASCS hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào !