– Theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính;
– Theo Quyết định số 906/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng và các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Vui lòng xem các file đính kèm.

+ QD906-2022 UBCK Chap thuan KT LVCK 2023

+ QD2324-2022 BTC Chap thuan KT LICC 2023

Bài Viết Liên Quan

Related Posts

AASCS

Contact Us

Let the AASCS consulting team support you at any time !

AASCS

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy để đội ngũ tư vấn AASCS hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào !