Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiếp tục được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 theo Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017

File đính kèm: Quyết định số 1084/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017

Bài Viết Liên Quan

Related Posts

AASCS

Contact Us

Let the AASCS consulting team support you at any time !

AASCS

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy để đội ngũ tư vấn AASCS hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào !