Thực hiện Kế hoạch soạn thảo 10 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 2 theo ủy quyền của Bộ Tài chính, từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện soạn thảo và chính thức trình Bộ Tài chính dự thảo 10 chuẩn đợt 2 vào ngày 25/8/2014. Từ đó đến nay, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) đã tiếp tục phối hợp với VACPA, các công ty kiểm toán và các bên liên quan rà soát, hoàn thiện ldự thảo 10 chuẩn mực này.
Theo quy trình ban hành các chuẩn mực kiểm toán, chiều ngày 25/11/2014, Bộ Tài chính đã trình Hội đồng thẩm định 10 chuẩn mực đợt 2. Nội dung xin ý kiến Hội đồng thẩm định tập trung vào một số vấn đề như: Hình thức ban hành 10 chuẩn mực; Phạm vi áp dụng Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; Số lượng chữ ký trên các báo cáo dịch vụ đảm bảo; Hiệu lực thi hành của các chuẩn mực đợt 2; Cách thức xử lý đối với các đoạn bỏ trống trong Chuẩn mực đạo đức; Xem xét một số điểm còn có ý kiến khác nhau của các công ty kiểm toán và các cơ quan khác.

3

Sau khi Thứ trưởng Trần Xuân Hà và đại diện Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán trình bày cách thức làm việc của Hội đồng và các nội dung xin ý kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định, gồm đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, VACPA, các công ty kiểm toán và các trường đại học đã thảo luận và cho ý kiến. Tại buổi họp, Hội đồng thẩm định đã thống nhất các nội dung lớn như sau:

· 10 Chuẩn mực sẽ được ban hành thành 6 thông tư chia theo các nhóm dịch vụ và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán;

· Phạm vi áp dụng của Chuẩn mực đạo đức, trong đó Phần B sẽ áp dụng cho người có chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán làm việc trong doanh nghiệp kiểm toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán (kể cả đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc chưa được cấp);

· Báo cáo dịch vụ đảm bảo hợp lý sẽ có 2 chữ ký của 2 kiểm toán viên và báo cáo dịch vụ đảm bảo có giới hạn sẽ có 1 chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán (hoặc được ủy quyền) đồng thời là thành viên BGĐ phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ;

· Hiệu lực thi hành của 9 chuẩn mực là 1/1/2016 và Chuẩn mực kiểm toán số 1000 về Kiểm toán Báo cáo QTDAHT là 1/7/2015.

Tại buổi họp, Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao sự cố gắng, cẩn thận trong quá trình soạn thảo, theo đó 10 chuẩn mực đợt 2 có mức độ rõ ràng, nhất quán cao mặc dù thời gian soạn thảo ngắn.

Cuối buổi họp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã giao cho Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định tiếp tục hoàn thiện để trình Bộ xem xét ban hành. Thứ trưởng cũng giao cho VACPA thực hiện việc in sách 10 chuẩn mực đợt 2 để tuyên truyền, phổ biến đến các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Việc soạn thảo, ban hành 10 chuẩn mực đợt 2 gồm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và các chuẩn mực liên quan đến Kiểm toán báo cáo QTDAHT, các dịch vụ soát xét, dịch vụ đảm bảo ngoài kiểm toán và soát xét, dịch vụ liên quan đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán nói chung và hệ thống chuẩn mực (kiểm toán) nói riêng ở Việt Nam, từ đó giúp hoạt động kiểm toán độc lập, các công ty kiểm toán, kiểm toán viên và hội viên của VACPA có đầy đủ cơ sở pháp lý trong quá trình hành nghề, cung cấp dịch vụ cũng như triển khai các dịch vụ mới. Để giúp tiếp cận, hiểu và vận dụng các chuẩn mực này, trong thời gian tới, VACPA sẽ tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, các khóa tập huấn, đào tạo về nội dung 10 chuẩn mực đợt 2 cho các công ty kiểm toán, kiểm toán viên, các hội viên và các bên liên quan

(HN-VACPA)

Bài Viết Liên Quan

Related Posts

AASCS

Contact Us

Let the AASCS consulting team support you at any time !

AASCS

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy để đội ngũ tư vấn AASCS hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào !