Được sự giới thiệu của Ngân hàng thế giới (WB), chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý độc giả Báo cáo về chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty dành cho Việt Nam. Báo cáo này là một trong các hoạt động được tiến hành bởi nhóm sáng kiến về Báo cáo các chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đây là một đánh giá chính thức các nguyên tắc quản trị công ty của OECD dành cho Việt Nam. Báo cáo này cũng được đồng thực hiện bởi Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng thế giới.
Bản mềm của báo cáo này có thể truy cập tại trang web:

http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/WBG-742_CG_ROSC_Vietnam_FINAL_web.pdf

Báo cáo về chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty dành cho Việt Nam nêu bật những cải thiện gần đây trong các quy định về quản trị công ty, đưa ra những khuyến nghị về chính sách, và cung cấp cho nhà đầu tư các tiêu chuẩn để đánh giá quản trị công ty tại Việt Nam. Đây là bản cập nhật của Báo cáo về chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty dành cho Việt Nam năm 2006. Báo cáo cập nhật này tập trung vào các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội.

7

Kể từ năm 2006, các thị trường vốn tăng trưởng rất nhanh, hàng trăm công ty đã niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán trong nước. Khung pháp lý và các quy định cũng phát triển nhanh. Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, đã ban hành và sửa đổi các quy định về quản trị công ty và đá đưa nhiều thông lệ tốt vào các quy định này. Bộ Tài chính đã thực hiện những bước tiến quan trọng để nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành nghề kế toán và kiểm toán. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã giúp cải thiện công tác quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa gần đây (DNNN). Đồng thời, khu vực tư nhân cũng mong muốn nâng cao tính minh bạch trong quản trị và tính chuyên nghiệp của Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây càng cho chúng ta thấy rõ còn rất nhiều thách thức. DNNN vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, và công tác quản trị trong phần lớn các DNNN còn chưa minh bạch và thiếu các thông lệ khu vực/quốc tế tốt. Các nhà hoạch định chính sách đã rất khó khăn để bắt kịp những thay đổi của thị trường năng động hơn với phạm vi lớn hơn. Các công ty hiện nay cũng đang thiếu khung pháp lý cho các hoạt động của mình, đặc biệt các quy định về công bố thông tin và tính chuyên nghiệp của Hội đồng quản trị. Những lỗ hổng trong luật pháp cũng là một vấn đề, bao gồm cả các quy định về giao dịch với các biên liên quan và những yếu tố khác để bảo vệ nhà đầu tư, về công bố thông tin về kiểm soát và chủ sở hữu hưởng lợi, và những quy định đối với việc giám sát và độc lập trong kiểm toán. Hệ thống luật pháp và quy định cũng rất phức tạp với nhiều quy định mâu thuẫn nhau và gây khó hiểu cho các bên tham gia thị trường.

Để giải quyết những thách thức này đòi hỏi phải: xây dựng một kế hoạch hành động để giải quyết những thất bại cốt lõi trong quản trị công ty tại các DNNN; xây dựng một hệ thống luật pháp và quy định thống nhất và dễ hiểu cho các bên tham gia thị trường; và xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt hơn giữa các nhà hoạch định chính sách và củng cố quyền lực, nguồn lực cũng như tính độc lập của UBCKNN. Những việc cần làm khác bao gồm: bảo vệ các cổ đông nhỏ lẻ bằng cách tăng mức bồi hoàn thiệt hại, và cải thiện các quy định về giao dịch với các bên liên quan, về thay đổi quyền kiểm soát và họp đại hội cổ đông; nâng cao tính chuyên ngiệp và hiệu quả của Hội đồng quản trị, bao gồm cả việc cải cách và thay thế Ban kiểm soát; và tăng cường tính minh bạch với kiểm toán độc lập hơn, công bố thông tin về quyền kiểm soát và sở hữu minh bạch hơn, chuẩn mực kế toán phù hợp hơn với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

(Theo VACPA)

Bài Viết Liên Quan

Related Posts

AASCS

Contact Us

Let the AASCS consulting team support you at any time !

AASCS

Đăng Ký Tư Vấn

Hãy để đội ngũ tư vấn AASCS hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào !