Posts Tagged "quản trị"

Báo cáo về chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty dành cho Việt Nam

February 11, 2015
AASCS Co.,Ltd

Được sự giới thiệu của Ngân hàng thế giới (WB), chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý độc giả Báo cáo về chuẩn mực và quy tắc quản trị công ty dành cho Việt Nam. Báo cáo này…

Read More